Skip to main content

Att förstå sårbara och osunda idrottsmiljöer inom barn- och ungdomsidrotten

22 April 2021
Nyhet
Även om barn- och ungdomsidrotten för det mesta förknippas med positiva upplevelser och erfarenheter speglar den också samhället i övrigt, med dess brister, problem och missförhållanden. Jonas Stier, forskare vid Mälardalen högskola, går i denna text igenom de sju största riskområdena inom barn- och ungdomsidrotten samt vad som går att tänka på och göra inom respektive riskområde för att främja en god idrottskultur.
Ungdomsidrottare tröstas
Foto: Bildbyrån
En del av CIF:s regeringsrapport 2020

Jonas Stiers text ingår som ett kapitel i Idrottens riskzoner — om vägar till trygg och trovärdig idrott.

Läs Jonas Stiers text

Att förstå sårbara och osunda idrottsmiljöer inom barn- och ungdomsidrotten
Ladda ned