Skip to main content

Beslut om forskningbidrag

Centrum för idrottsforsknings styrelse beslutar om hur forskningsbidrag och organisationsstöd för 2024 ska fördelas.
Tid och plats

Stockholm