Skip to main content

Beslut om forskningsbidrag 2023

30 november 2022
Nyhet
Tilldelning av projekt, tjänster samt stöd till organisationer och nätverk för år 2023 beslutades av CIF:s styrelse den 30 november 2022. CIF:s vetenskapliga råd har gjort den vetenskapliga granskningen av ansökningarna och lämnat förslag på beslut till styrelsen.

Tilldelning sker under förutsättning att CIF erhåller samma budget från regeringen som under 2022.
Ordförandeklubba i en idrottsförening
Foto: Bildbyrån

Läs vilka ansökningar som beviljades