Skip to main content

Efter pandemin: Fler unga idrottar igen – har det vänt nu?

6 mars 2023
Pressmeddelande
Aktivitetsnivån i barn- och ungdomsidrotten ökar, enligt ny statistik som Centrum för idrottsforskning analyserat. Utvecklingen syns i alla åldersgrupper och i de flesta stora idrotter.
– Antalet deltagartillfällen är fortfarande lägre än före pandemin, men siffrorna visar att idrottsrörelsen är på väg att återhämta sig, säger Johan R Norberg, utredare på CIF.
Handbollspojkar jublar efter en seger.
Foto: Petter Arvidson, Bildbyrån

Efter några dystra år ser det nu ljusare ut för landets idrottsföreningar. Pandemiåren 2020 och 2021 minskade aktivitetsnivån, mätt i antal deltagartillfällen, med 13 procent.

Men hösten 2021 hände något, visar en granskning av det lokala aktivitetsstödet – då ökade i stället idrottandet med 7 procent jämfört med samma period året innan. Trenden fortsatte även våren 2022. Då var motsvarande ökning 15 procent.

Mer idrott i alla åldersgrupper

Den positiva utvecklingen syns i alla åldersgrupper, men särskilt bland äldre ungdomar och unga vuxna (17–25 år).

– Coronapandemin slog särskilt hårt mot unga från 18 års ålder och uppåt. För dessa gällde hårdare restriktioner än för yngre idrottare. Det är ett positivt besked för idrottsrörelsen att just dessa äldre unga verkar hitta tillbaka till föreningsidrotten. Det fanns en oro att de skulle sluta idrotta eller välja andra träningsformer i stället, till exempel att träna på gym, säger Johan R Norberg.  

I statistiken ingår även vuxna deltagare med funktionsnedsättningar (över 25 år). Den gruppen har ökat allra mest procentuellt sett – och mer än fördubblat antalet deltagartillfällen mellan våren 2021 och våren 2022.

– Många i denna grupp tillhörde riskgrupper under pandemin. De drabbades därför särskilt hårt. Det är extra glädjande att se en så stark återstart.

Tecken på återhämtning i många idrotter

De flesta större barn- och ungdomsidrotter visar en ökning av antalet deltagartillfällen. Det visar en jämförelse mellan våren 2021 och våren 2022. Kraftigast växer de idrotter som drabbades värst under pandemin, till exempel inomhuslagidrotterna innebandy och handboll, liksom flera kampsporter.

Före pandemin: Lång period av minskat föreningsidrottande

Den nya statistiken visar alltså en vändning. Samtidigt kan man konstatera att aktivitetsnivån hösten 2021 och våren 2022 fortfarande var lägre än motsvarande perioder före pandemin.– Det är ännu för tidigt att fastslå pandemins långsiktiga effekter för svensk idrottsrörelse. Man behöver också ta hänsyn till den stora variationen mellan idrotter. Hela idrottsrörelsen drabbades av pandemin på många olika sätt, säger Johan R Norberg.  Centrum för idrottsforskning har följt utvecklingen av antalet deltagartillfällen i barn- och ungdomsidrotten sedan 2009. Under den perioden har idrottandet stadigt minskat. Nedgången accelererade under pandemin. Nu tycks aktiviteten alltså åter vara på väg uppåt mot de nivåer vi såg före virusutbrottet. 

Följ idrottens återhämtning på Idrottsstatistik.se

Mycket mer om utvecklingen för olika idrotter, kön och åldersgrupper hittar du på Idrottsstatistik.se.