Skip to main content

Nytt regeringsuppdrag till CIF om mäns våld mot kvinnor

16 Juni 2021
Nyhet
Regeringen har presenterat ett åtgärdspaket på 40 punkter för att intensifiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor. I det arbetet ska även idrottsrörelsen involveras och Centrum för idrottsforskning (CIF) får i uppdrag att i en bredare kontext analysera vilket arbete som är lämpligt och påkallat inom idrotten.
Banderoll på fotbollsplan med texten "Nej till våld"
Foto: Lennart Månsson, Bildbyrån

Läs hela åtgärdspaketet på Regeringens webbplats