Nytt regeringsuppdrag till CIF om mäns våld mot kvinnor

16 Juni 2021
Nyhet
Regeringen har presenterat ett åtgärdspaket på 40 punkter för att intensifiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor. I det arbetet ska även idrottsrörelsen involveras och Centrum för idrottsforskning (CIF) får i uppdrag att i en bredare kontext analysera vilket arbete som är lämpligt och påkallat inom idrotten.
Banderoll på fotbollsplan med texten "Nej till våld"
Foto: Lennart Månsson, Bildbyrån

Läs hela åtgärdspaketet på Regeringens webbplats