Skip to main content

Hur tog jag min plats? Immigrerade kvinnors vägar in i idrottsledarskapet

Sammanfattning

Generellt är fler män än kvinnor ledare inom idrotten, och den minst representerade gruppen i ledarskapet är kvinnor med invandrarbakgrund. Det blir tydligare ju högre upp i ledarstrukturen man kommer. En väg framåt för att nå mål om inkluderande idrott och jämställdhet (Strategi 2025) är att stärka och öka mångfalden i ledarskapet. Genom att studera och lyfta fram invandrarkvinnors erfarenheter av sin väg till ledarskapet är målet med projektet att identifiera mönster och nycklar som gör det möjligt för kvinnor med liknande bakgrund att komma in och utveckla ledarskap inom svensk idrott. Projektet genomförs via intervjuer med första generationens invandrade kvinnor som i första hand är klubb- eller förbundsledare (ex styrelser). Utgångspunkt är teorier om livshistorier och vändpunkter.