Skip to main content

Icke-operativ behandling efter främre korsbandsskada: prognos och återgång till idrott

Sammanfattning

Projektets syfte är att studera effekten av icke-operativ behandling efter en främre korsbandsskada på knä- och muskelfunktion, återgång till idrott, psykologiska utfall, samt erfarenheter av behandling på både kort och lång sikt. Projektet består av tre delar där kliniska utfall, data från register samt en randomiserad studie som ligger till grund för att bättre förstå hur elitidrottare och unga idrottare ska behandlas. Idag saknas kunskap om prognos efter icke-operativ behandling av en främre korsbandsskada avseende bland annat deltagande i idrott på längre sikt. Med ökad kunskap om vilka patienter som lyckas efter icke-operativ behandling av främre korsbandsskada kan andelen av patienter som uppnår adekvat knäfunktion och som kan delta i idrott utan framtida begränsningar öka.