Skip to main content

Beslut om forskningsbidrag 2022

30 November 2021
Nyhet
Tilldelning av projekt, tjänster samt stöd till organisationer och nätverk för år 2022 beslutades av CIF:s styrelse den 30 november 2021. Förslag till beslut har lämnats till styrelsen av CIF:s vetenskapliga råd som har gjort den vetenskapliga granskningen av ansökningarna.
Ordförandeklubba i en idrottsförening
Foto: Bildbyrån