Skip to main content

Kan idrottshallar nyttjas mer effektivt?– nytt forskningsprojekt i Linköping

7 juni 2024
Nyhet
I höst inleds ett nytt forskningsprojekt i Linköping. Tillgång till lokaler och ytor för idrott är central för idrottsrörelsens möjlighet att bedriva verksamhet, inte minst barn- och ungdomsidrott. Det finns dock dåligt med kunskap om hur lokaler används. Flera idrottsföreningar och förbund upplever att de inte får halltider i den utsträckning som de önskar och behöver. Därför initieras nu ett pilotprojekt som kommer mäta aktivitetsnivåer i idrottshallar och därigenom höja kunskapen om hur det faktiska nyttjandet ser ut.
idrottshall

I Sverige är det idag en brist på kunskap om hur idrottshallar faktiskt nyttjas i praktiken. I Danmark ha kameror och AI använts för att registrera aktiviteter i bland annat idrottshallar. Resultatet visar att nyttjandet av de undersökta hallarna oftast är lägre än bokningsgraden. Är det ett tecken på att det finns möjlighet till effektivisering av nyttjandet och därigenom möta den upplevda hallbristen? 

Baserat på resultaten och metoderna i Danmark initierar nu Center för idrotts- och friluftsanläggningar (CIFA) ett pilotprojekt tillsammans med Linköpings kommun och Linköpings universitet. Projekt syftar till att se hur metoder hämtade från Danmark kan ta sig uttryck i en svensk kontext. Förhoppningen är att metoden ska kunna användas på fler platser och höja kunskapen i hela Sverige. 

Metoden går ut på att kameror och AI registrerar aktiviteter i idrottshallar. En forskargrupp från Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet kommer följa resultaten. Gruppen består av forskare från olika discipliner med David Ekholm, lektor och docent i socialt arbete, som projektledare. 

Kultur- och fritidsförvaltningens idrottsenhet i Linköpings kommun ansökte under 2023 om att få delta i projektet. Drivkraften till ansökan var behovet att skapa en bättre bild av hallanvändningen inom kommunen. Dessutom passar pilotprojektet in i det innovations- och digitaliseringsarbete som görs för att möta Linköpingsbornas olika behov. Kamerorna kommer placeras i åtta av Linköping kommuns uthyrningsbara idrottshallar och mätningen kommer pågå i ett år med start i september 2024. Forskningsprojektet förväntas vara klart under 2026. 

Mäter med kamera och AI

Projektet mäter aktivitetsnivåerna i idrottshallar elektroniskt med hjälp av kameror som inte kan identifiera individer. Systemet analyserar antalet individer flera gånger per timme och resultatet rapporteras online. Genom AI anonymiseras alla bilder och den som använder hallarna kan därför använda hallarna precis som vanligt, ingen kommer kunna identifieras på bilderna. 

Porträtt Daniel Glimvert.
Daniel Glimvert
Verksamhetssamordnare