Skip to main content

Prata anläggningar under Almedalen 2023

25 maj 2023
Nyhet
CIF kommer till Almedalen för att prata om idrotten och friluftslivets rumsliga förutsättningar. Förändrade motionsvanor, miljö och klimat, förtätning, ökad ohälsa och andra samhälleliga utmaningar gör det nödvändigt att ta ett helhetsgrepp vad gäller anläggandet, gestaltningen och förvaltandet av miljöer för idrott och friluftsliv. Hoppas vi ses!
Bollplan i Malmö
Foto: Pixabay-licens
Hur ska idrotten och friluftslivet få plats i staden? Vilka förutsättningar finns på landsbygden? Vem känner sig välkomna in i miljöerna och vilka missar vi?

Anläggningarnas utformning och gestaltningen som kunskapsområde är av avgörande betydelse för människors möjlighet och vilja till fysisk aktivitet. Men kunskapen om fritidens rumsliga förutsättningar behöver utvecklas. Förändrade motionsvanor, miljö och klimat, förtätning, ökad ohälsa och andra samhälleliga utmaningar gör det nödvändigt att ta ett helhetsgrepp vad gäller anläggandet, gestaltningen och förvaltandet av miljöer för idrott och friluftsliv. Om detta vill CIF prata om under Almedalen 2023. 

Ett regeringsuppdrag 

Regeringen bedömer att det finns ett nationellt behov av såväl fler som mer ändamålsenliga anläggningar och utemiljöer för olika former av hälsofrämjande fysisk aktivitet. Anläggningarnas utformning och gestaltningen som kunskapsområde är av avgörande betydelse för människors möjlighet och vilja till fysisk aktivitet.

Under våren 2022 fick Centrum för idrottsforskning i uppdrag att upprätta och driva en kunskapsplattform för anläggningar designade för fysisk aktivitet på fritiden. Plattformen ska utveckla, samla och förmedla kunskap, utifrån ett folkhälsoperspektiv och principen om universell utformning samt med ett innovativt förhållningssätt, för att samhället ska nå såväl breda som nya grupper av idrotts-, motions- och friluftslivsutövare.

Men vad betyder det? Vilka utmaningar står vi inför? Vem borde bry sig och om vad?  Välkommen på ett föredrag med avslutande panelsamtal om de utmaningar och möjligheter vi står inför.

Två programpunkter under Almedalen 2023

Utöver vårt deltagande på olika mingel och samtal arrangerar CIF ett seminarium och deltar i ett annat: 

Idrottens och friluftslivets rumsliga förutsättningar – vem bryr sig?

Tid: Fredag 30 juni 9.30-10.30

Plats: Adelsgatan 39, Folkets Bio

Medverkande: 

  • Daniel Glimvert, Projektledare, Centrum för idrottsforskning
  • Karin Book, Universitetslektor, Malmö universitet
  • Josefine Åhrman, Generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv
  • Moderator: Mir Grebäck von Melen, Projektassistent, Centrum för idrottsforskning

Läs mer på: https://www.almedalsveckan.info/program/68651 

Brist på idrottsanläggningar - har staten en roll?

Tid: Fredag 30 juni 2023 13:00 - 14:30

Plats: SBBs hus på Odalgatan 2, precis bredvid St. Nicolai Ruin

Arrangör: SBB idrott för alla

Medverkande: 

  • Daniel Glimvert, Centrum för idrottsforskning
  • Ingrid Thulin, Kultur och fritidschef Skellefteå kommun

Läs mer på: https://www.almedalsveckan.info/program/68495 

Kunskapsplattform för anläggningar

Regeringen har gett CIF i uppdrag att upprätta och driva en kunskapsplattform för anläggningar och utemiljöer för idrott och friluftsliv.

  • Plattformen ska utveckla, samla och förmedla kunskap,
  • utifrån ett folkhälsoperspektiv och principen om universell utformning samt med ett innovativt förhållningssätt,
  • för att samhället ska nå såväl breda som nya grupper av idrotts-, motions- och friluftslivsutövare

Läs mer via denna länk.