Skip to main content

CIF presenterar ”Center för idrotts- och friluftsanläggningar”

21 juni 2023
Pressmeddelande
För att skapa fler och bättre idrotts- och friluftsanläggningar i Sverige behöver kunskap samlas på ett ställe, konstaterar regeringen. Därför lanseras nu Center för idrotts- och friluftsanläggningar. Det nya centret ska innehålla en digital kunskapsplattform till stöd för dem som planerar och bygger nya innovativa anläggningar för framtidens behov. Inte minst landets kommuner.
Image
Logga Center för idrotts- och friluftsanläggningar

Kunskapen om fritidens rumsliga förutsättningar behöver utvecklas. Förändrade motionsvanor, miljö och klimat, förtätning, ökad ohälsa och andra samhälleliga trender gör det nödvändigt att ta ett helhetsgrepp vad gäller planering och byggande av framtidens anläggningar för idrott, friluftsliv och en aktiv fritid. I dag saknas en central plats dit exempelvis kommuner kan vända sig för hjälp och inspiration.

Uppdrag av regeringen

Centrum för idrottsforskning (CIF) har därför fått i uppdrag av regeringen att upprätta och driva en kunskapsplattform och vara en utvecklande, samlande och stödjande funktion inom området. Som svar på uppdraget lanseras nu Center för idrott- och friluftsanläggningar. Samtidigt presenteras en prototyp av vad kunskapsplattformen ska innehålla.

I ett nästa steg bygger Center för idrott- och friluftsanläggningar en egen webbplats. Webbplatsen lanseras preliminärt våren 2024.

Centret växer

Centret föreslås därefter växa till att bli den nationella nod som förmedlar kunskap och ger stöd till dem som planerar och vill bygga nya innovativa anläggningar för idrott, friluftsliv och en aktiv fritid. Ett förslag om centrets slutliga uppdrag har lämnats till regeringen i form av en rapport.

Forskning viktigt för utveckling

Kunskap om bra och genomtänkt utformning och gestaltning kan bidra till ökad fysisk aktivet hos nya och bredare grupper i befolkningen. Forskning är en viktig del av den kunskapsutvecklingen inom Center för idrott- och friluftsanläggningar. Centrum för idrottsforskning (CIF) har unik kompetens kring forskning om idrott och fysisk aktivitet. Under CIF:s paraply har centret en naturlig närhet till forskarvärlden.

Se vårt seminarium från Almedalen

Porträtt Daniel Glimvert.
Daniel Glimvert
Projektledare Center för idrotts- och friluftsanläggningar
Mir Grebäck von Melen
Mir Grebäck von Melen
Projektsamordnare