Skip to main content

Film: Vem bryr sig om ytor och anläggningar för idrott och friluftsliv?

25 augusti 2023
Nyhet
I Almedalen 2023 anordnade CIF ett seminarium om idrottens och friluftslivets rumsliga förutsättningar. Se det i sin helhet här.

Platsers utformning för idrott och friluftsliv är avgörande för möjligheten och viljan till fysisk aktivitet. Förändrade motionsvanor, klimat, förtätning, ökad ohälsa och andra utmaningar gör det nödvändigt att ta ett helhetsgrepp vad gäller anläggning, gestaltning och förvaltande.

Men vem bör bry sig? Vilka utmaningar står vi inför? Vem borde bry sig och om vad? På detta föredrag med avslutande panelsamtal under Almedalen 2023 diskuteras de utmaningar och möjligheter vi står inför.

Medverkande:

Karin Book, Universitetslektor, Malmö universitet 

Josefine Åhrman, Generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv 

Nils-Olof Zethrin, fil.dr/PhD, expert fritid och idrott, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 

Daniel Glimvert, Verksamhetssamordnare, Center för idrotts- och friluftsanläggningar 

Moderator: Mir Grebäck von Melen, Projektsamordnare, Center för idrotts- och friluftsanläggningar