Skip to main content

Nyheter

Ungdomsidrottare tröstas
22 april 2021
Nyhet
Även om barn- och ungdomsidrotten för det mesta förknippas med positiva upplevelser och erfarenheter speglar den också samhället i övrigt, med dess brister, problem och missförhållanden. Jonas Stier, forskare vid Mälardalen högskola, går i denna text igenom de sju största riskområdena inom barn- och ungdomsidrotten samt vad som går att tänka på och göra inom respektive riskområde för att främja en god idrottskultur.
Slingrande skulptur i färgerna svart och vitt
11 februari 2021
Nyhet
CIF har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en analys av förekomst och behov av ändamålsenliga idrottsanläggningar och utemiljöer i landet samt även genomföra en fördjupad analys av coronapandemins påverkan på idrottsrörelsen.
Unga tjejer i sportkläder glada i grupp
13 maj 2020
Ett hälsosamt och fysiskt aktivt liv är viktigt för allt fler ungdomar. Trots det minskar föreningsidrottandet. En stor grupp unga träningsintresserade väljer istället andra motionsformer.
En ung kille som utövar parkour
13 maj 2020
Nyhet
Synen på idrott och motion skiljer sig från tidigare generationer. Att träna och idrotta är viktigt för många av dagens ungdomar. Men långtifrån alla gör det för att tävla och bli duktig i en viss idrott. Många gör det snarare för hälsans skull.
Tre unga killar i hockey utrustning lyssnar på sin tränare
20 december 2019
Centrum för idrottsforskning har idag fått i uppdrag att under 2020 genomföra en fördjupad analys av hur idrottsrörelsen kan arbeta för att förbättra sin styrning, öppenhet och demokratiska funktionssätt.
Fotboll
14 maj 2019
Pressmeddelande
Inkomst, utbildningsnivå, bakgrund, kön och bostadsort avgör hur mycket barn och ungdomar föreningsidrottar. Det är oförenligt med idrottsrörelsens egen värdegrund om idrott för alla, visar Centrum för idrottsforsknings årliga uppföljning av statens stöd till idrotten.