Skip to main content

Statens stöd till idrotten – uppföljning 2012

Rapporten Statens stöd till idrotten – uppföljning 2012 innehåller en fördjupad analys av vad som kännetecknar bra föreningsidrott som får barn och ungdomar att vilja fortsätta idrotta. I rapporten presenterar och analyserar Centrum för idrottsforskning även statistik om svensk idrott med hjälp av ett så kallat indikatorsystem. Statistiken rör till exempel medlemsantal, jämställdhet, folkhälsa och medaljer i mästerskap.

Ladda ned

Statens stöd till idrotten - uppföljning 2012
Ladda ned
Statens stöd till idrotten - uppföljning 2012 (sammanfattning)
Ladda ned