Skip to main content

Byte av medelsförvaltare

Om du under projektets dispositionstid vill byta medelsförvaltare gör du det genom en ansökan till Centrum för idrottsforskning. Medelsförvaltare är det universitet, högskola eller den organisation som förvaltar ditt bidrag.

Om du planerar att byta lärosäte under projektets dispositionstid ska du lämna in en ansökan om byte av medelsförvaltare i god tid innan bytet ska ske.

Du och nuvarande medelsförvaltaren skriver under blanketten och skickar in till CIF. Den nya medelsförvaltaren skickar samtidigt in ett underskrivet intyg till CIF som säkerställer att forskningen kan genomföras på det nya lärosätet.

I samband med byte av medelsförvaltare ska den tidigare medelsförvaltaren skicka in en slutlig ekonomisk återrapportering. Läs mer om det här.

CIF skriver ett nytt kontrakt med bidragsmottagaren på det nya lärosätet från det datum bidragsmottagaren är anställd eller affilierad fram till den ursprungliga dispositionstiden.

Blanketten skrivs under av bidragsmottagaren och medelsförvaltaren (prefekt eller motsvarande) och skickas till CIF, antingen via e-post eller post CIF, Box 5626, 114 86 Stockholm.

Vi godtar digitala signaturer med EduSign.

Ansökningsblankett

Christine Dartsch Nilsson, föreståndare.
Christine Dartsch Nilsson
Föreståndare