Skip to main content

Idrott och segregation – om idrottens roll i ett ojämlikt samhälle

På regeringens uppdrag har Centrum för idrottsforskning gjort en fördjupad analys av idrottens potential att minska segregationen i samhället. Resultatet redovisas i denna antologi, där forskare och experter ger kunskap och perspektiv. Centrum för idrottsforsknings sammanfattande analys och slutsatser inleder rapporten.

Författare

  • Johan R Norberg, utredare Centrum för idrottsforskning
  • Jonas Arnoldsson, Riksidrottsförbundet
  • Johan Högman, Stefan Wagnsson & Sebastian Bellander, Karlstads universitet
  • Olov Wolf-Watz, Strategirådet
  • David Ekholm & Magnus Dahlstedt, Linköpings universitet
  • Katarina Schenker, Daniel Bjärsholm, Per Gerrevall & Susanne Linnér, Linnéuniversitetet. Tomas Peterson, Malmö universitet

Ladda ned

Idrott och segregation - om idrottens roll i ett ojämlikt samhälle (hela rapporten) pdf
Ladda ned
Idrott och segregation - Centrum för idrottsforsknings analys och slutsatser (pdf)
Ladda ned
Socioekonomi påverkar ungas idrottande – ny metod för att förstå skillnader i deltagande mellan landets bostadsområden (pdf)
Ladda ned
På lånad tid – Fritidsbankens betydelse för barn och ungas fritid (pdf)
Ladda ned
Idrottens insatser för att motverka segregation (pdf)
Ladda ned
Idrott som politiskt verktyg – en problematisering (pdf)
Ladda ned
Kan sociala idrottsentreprenörer motverka segregation (pdf)
Ladda ned