Skip to main content

Aktivitetsnivåer

Få unga i Sverige når hälsorekommendationen om 60 minuters daglig fysisk aktivitet. Det visar 2016 års uppföljning av statens stöd till idrotten. Rapporten innehåller analyser kring orsaker, konsekvenser och förslag på åtgärder.

För 2016 års uppföljning beslutade regeringen att CIF skulle genomföra en fördjupad analys av idrottsrörelsens barn- och ungdomsverksamhet. Analysen skulle i första hand inriktas på den grupp barn och ungdomar som inte alls eller i begränsad utsträckning är aktiva inom idrottsrörelsen och orsakerna till detta.

CIF har även analyserat grundskolans arbete med daglig fysisk aktivitet och undervisning i ämnet idrott och hälsa. Närmare bestämt vilken betydelse som utbildningen i grundskolan har för ungas idrottande och fysiska aktivitet.